นโยบาย ผบ.รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป้าหมายสำคัญ คือ นักเรียนจ่ามีความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหารเรือ เคร่งครัดในระเบียบวินัย และเป็นทหารเรือที่ดี "ทหารเรือที่ดี" หมายถึง เป็นผู้ที่ประพฤติตัวและปฏิบัติงานได้สมฐานะและหน้าที่ มีความกตัญญูต่อกองทัพเรือ เชื่อมั่นในอุดมการณ์ ตามค่านิยมกองทัพเรือและขนบธรรมเนียบมประเพณีทหารเรือ
การฝึกภาคทางใช้การในทะเล นรจ.ปี 2556
ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ รร.ชุมพลทหารเรือ
นโยบายผู้บังคับการ
พิธีสวนสนามทางเรือ รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร.
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
นโยบายประหยัดพลังงาน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
เรือท้องกระจก กิจการลอยอังคารและทัศนศึกษา
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
328
เดือนนี้
6,380
Total


ข่าวและกิจกรรม

น.อ.ถุงเงิน จงรักชอบ รอง ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ร่วม พิธีงานชุมนุม ๘๐ ปีลูกเสือสมุทร เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็ดพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้า บก.ศฝท.ยศ.ทร. ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๐๐๐

น.อ.กำจร เจริญเกียรติ ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีการกระทำพิธีพุทธมามกะ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อาคารเรียนรวม กศษ. รร.ชุมพลฯ ในวันอังคารที่ ๘ ก.ค.๕๗ เวลา ๐๙๓๐

น.อ.ถุงเงิน จงรักชอบ รอง ผบ.รร.ชุมพลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการเเข่งขันกีฬา รร.ชุมพลฯ ระหว่างวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๗ - ๙ ก.ค.๕๗ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้กับนักเรียนจ่า ณ สนามกีฬา รร.ชุมพลฯ เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๗

น.อ.กำจร เจริญเกียรติ ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๗ และมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการครูดีเด่น ณ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๗

พล.ร.ท. สุริยะ พรสุริยะ เจ้ากรม ยศ.ทร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๗

พล.ร.ต.นฤดม ชวนะเสน รองเจ้ากรม ยศ.ทร. เป็นประธานการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่่ ๑๗ มิ.ย.๕๗

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
สื่อวิดิทัศน์ล่าสุด

การฝึกภาคสาธารณศึกษานักเรียนจ่าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

Fancy Drill โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ขึ้นโชว์เวที Thai Fight

การฝึกภาคทางใช้การในทะเลของนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2556

การแสดงแฟนซีดริวเนื่องในวันกองทัพไทย
สาระน่ารู้

ทศพิธราชธรรม: ๑๐ ตัวชี้วัดสำหรับผู้นำองค์กร (ตอนที่ 2)

ทศพิธราชธรรม:๑๐ตัวชี้วัดความเป็นผู้นำ
          ดังที่ได้นำเสนอในในช่วงแรกแล้วว่า “ผู้นำ หรือผู้ปกครอง คือคนหรือกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญในการนำค...อ่านต่อ

ทศพิธราชธรรม: ๑๐ ตัวชี้วัดสำหรับผู้นำองค์กร (ตอนที่ 1)

เกริ่นนำ
          เมื่อวิเคราะห์แง่มุมที่สัมพันธ์กับบริบทของการนำเสนอหลักการ“ทศพิธราชธรรม”  เพื่อประยุกต์ และตีความให้หลักการดังกล่าวเป็...อ่านต่อ

ทหารกับการทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (ตอนที่ 4)

            ๓.๓ การค้นโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎหมายเฉพาะ
การค้นโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎหมายเฉพาะต่าง ๆ นั้นมักจะบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจหน...อ่านต่อ

ทหารกับการทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (ตอนที่ 3)

            ๓.การค้นโดยเจ้าหน้าที่ทหาร
               การค้นโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารนั้นสามารถแบ่งการค้นออกเป็น ๓ ประเภท คือ
        ...อ่านต่อ

ทหารกับการทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (ตอนที่ 2)

            ๒.การจับโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ
            การจับโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎหมายเฉพาะนั้นจะมีลักษณะพิเ...อ่านต่อ

ทหารกับการทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (ตอนที่ 1)

            ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การจัดทำหัวข้อวิชาและหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทหารทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย” ระหว่า...อ่านต่อ

พริก

          พริก ที่มาของรสชาติเผ็ดร้อนที่คนไทยและคนทั่วโลกชื่นชอบและคุ้นเคยมาเป็นเวลายาวนาน  ดังจะเห็นได้จากพริกเป็นส่วนประกอบในหลากหลายเมนูอาหารไม่...อ่านต่อ

ประคำสำนักวัดปากคลอง มะขามเฒ่า

          ประคำเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งสืบเนื่องมาจากสัทธิมหายานอันเป็นนิกายหนึ่งของพุทธศาสนาที่มีต้นกำเนิดในธิเบต ถือกันว่าเป็นอาภรณ์อย่างหนึ่งของพระ เป็นนิมิตหมา...อ่านต่อ

ตำนานดอกกุหลาบ

          กุหลาบ เป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกไว้ชื่นชมมาแต่โบราณ ประมาณกันว่ากุหลาบเกิดขึ้นเมื่อกว่า 70 ล้านปีมาแล้ว เคยมีการค้นพบฟอสซิลของกุหลาบใน รัฐโคโลราโด และ รั...อ่านต่อ

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการต่าง ๆ

ติดต่อ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

สำนักงานสารสนเทศ ภายในกองทัพเรือ 66052,66066
ศูนย์รับจองบ้านพัก 08-6700-6931 หรือ 0-3843-6187