นโยบาย ผบ.รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป้าหมายสำคัญ คือ นักเรียนจ่ามีความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหารเรือ เคร่งครัดในระเบียบวินัย และเป็นทหารเรือที่ดี "ทหารเรือที่ดี" หมายถึง เป็นผู้ที่ประพฤติตัวและปฏิบัติงานได้สมฐานะและหน้าที่ มีความกตัญญูต่อกองทัพเรือ เชื่อมั่นในอุดมการณ์ ตามค่านิยมกองทัพเรือและขนบธรรมเนียบมประเพณีทหารเรือ
การฝึกภาคทางใช้การในทะเล นรจ.ปี 2556
ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ รร.ชุมพลทหารเรือ
นโยบายผู้บังคับการ
พิธีสวนสนามทางเรือ รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร.
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
นโยบายประหยัดพลังงาน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
เรือท้องกระจก กิจการลอยอังคารและทัศนศึกษา
วันนี้
291
เมื่อวานนี้
413
เดือนนี้
8,343
Total


ข่าวและกิจกรรม

น.อ.กำจร เจริญเกียรติ ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นประธาน ในพิธีสรงน้ำพระและให้โอวาท เนื่องในวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมเพชรชุมพล เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๕๗

น.อ.นิคม แจ่มยิ่ง เสธ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นประธานเปิดกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ณ สระว่ายน้ำ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๕๗

พล.ร.ต.สุวัตถิ ชิตเดชะ เสนาธิการ ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่าทหารเรือ ณ วัดชากหมาก จ.ระยอง เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๕๗

น.อ.กำจร เจริญเกียรติ ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นประธาน พิธีปลงผม ในกิจกรรมบรรพชา นรจ.ชั้นปี ๒ ณ อาคารพลศึกษา ๑ กศษ. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๕๗

พล.ร.ต.สุวัตถิ ชิตเดชะ เสนาธิการ ยศ.ทร.ตรวจเยี่ยมการสอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ รอบที่ ๒ ณ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๕๗

การฝึกเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติทางใช้การในทะเล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ ก.พ.๕๗

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
สื่อวิดิทัศน์ล่าสุด

Fancy Drill โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ขึ้นโชว์เวที Thai Fight

การฝึกภาคทางใช้การในทะเลของนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2556

การแสดงแฟนซีดริวเนื่องในวันกองทัพไทย

สวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย
สาระน่ารู้

ทศพิธราชธรรม: ๑๐ ตัวชี้วัดสำหรับผู้นำองค์กร (ตอนที่ 3)

          (๖) รู้จักยับยั้งชั่งใจ (ตปะ) หมายถึง ผู้นำจำเป็นต้องฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้สามารถทนต่อกิเลส หรือสิ่งยั่วที่เข้ามากระทบจิตใจ ข่มใจมิให้ความอยากได้ (ตั...อ่านต่อ

ทศพิธราชธรรม: ๑๐ ตัวชี้วัดสำหรับผู้นำองค์กร (ตอนที่ 2)

ทศพิธราชธรรม:๑๐ตัวชี้วัดความเป็นผู้นำ
          ดังที่ได้นำเสนอในในช่วงแรกแล้วว่า “ผู้นำ หรือผู้ปกครอง คือคนหรือกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญในการนำค...อ่านต่อ

ทศพิธราชธรรม: ๑๐ ตัวชี้วัดสำหรับผู้นำองค์กร (ตอนที่ 1)

เกริ่นนำ
          เมื่อวิเคราะห์แง่มุมที่สัมพันธ์กับบริบทของการนำเสนอหลักการ“ทศพิธราชธรรม”  เพื่อประยุกต์ และตีความให้หลักการดังกล่าวเป็...อ่านต่อ

ทหารกับการทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (ตอนที่ 4)

            ๓.๓ การค้นโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎหมายเฉพาะ
การค้นโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎหมายเฉพาะต่าง ๆ นั้นมักจะบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจหน...อ่านต่อ

ทหารกับการทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (ตอนที่ 3)

            ๓.การค้นโดยเจ้าหน้าที่ทหาร
               การค้นโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารนั้นสามารถแบ่งการค้นออกเป็น ๓ ประเภท คือ
        ...อ่านต่อ

ทหารกับการทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (ตอนที่ 2)

            ๒.การจับโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ
            การจับโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎหมายเฉพาะนั้นจะมีลักษณะพิเ...อ่านต่อ

ทหารกับการทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (ตอนที่ 1)

            ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การจัดทำหัวข้อวิชาและหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทหารทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย” ระหว่า...อ่านต่อ

พริก

          พริก ที่มาของรสชาติเผ็ดร้อนที่คนไทยและคนทั่วโลกชื่นชอบและคุ้นเคยมาเป็นเวลายาวนาน  ดังจะเห็นได้จากพริกเป็นส่วนประกอบในหลากหลายเมนูอาหารไม่...อ่านต่อ

ประคำสำนักวัดปากคลอง มะขามเฒ่า

          ประคำเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งสืบเนื่องมาจากสัทธิมหายานอันเป็นนิกายหนึ่งของพุทธศาสนาที่มีต้นกำเนิดในธิเบต ถือกันว่าเป็นอาภรณ์อย่างหนึ่งของพระ เป็นนิมิตหมา...อ่านต่อ

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการต่าง ๆ

ติดต่อ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

สำนักงานสารสนเทศ ภายในกองทัพเรือ 66052,66066
ศูนย์รับจองบ้านพัก 08-6700-6931 หรือ 0-3843-6187